Del af udsmykning til Skødstrup Skole, 2017.
Overordnet koncept for hele udsmykningen:
Udsmykningen tilstræber et poetisk formsprog. Legende, uforudsigeligt, levende, organisk.
Udsmykningen skal ikke være “pædagogisk” med et bestemt mål for øje, men mere en samlende faktor
på skolen, som samtidig gør den lettere at finde rundt i. Og bidrager til en fælles identitetsfølelse,
både på de enkelte afdelinger - og på hele skolen samlet.
I dette skitseoplæg er der taget udgangspunkt i den danske kulturkanon fra 2006. Hver afdeling er
opkaldt efter en dansk forfatter fra Kulturkanonen. Dette giver selvfølgelig mulighed for at der kan
arbejdes med de forskellige forfattere og deres værker, det ene udelukker ikke det andet, men sigtet
er som skrevet i første omgang poetisk og skal gerne være med til at lukke verden op for børnenes
fantasiunivers, i stedet for at lukke det ned.
De “små blå heste” (poesien/kreativiteten) bliver ofte til “store brune heste” (fakta) undervejs i skoleforløbet.
Det overordnede mål med denne udsmykning er at “de små blå heste” gerne skulle sam-eksistere
med de store brune heste og gives lige stor betydning, når børnene er færdige på skolen.
Kreativitet og poesi ruster børnene til verden - gør verden mere rummelig og nuanceret. Der skal
være plads til at finde sin egen vej.
Hans Christian A. broen. Værker med udgangspunkt i eventyret om “Den lille havfrue”.
Print på krydsfiner. Format 122 x 244 cm.
Back to Top